ضرورت و اهمیت دوره DBA

در عصر حاضر، آموزش از طريق بهبود دانش و مهارت هاي مدیریتی، از نقشي تحول آفرين برخوردار شده است. در دنياي پرتلاطم كنوني، آموزش و يادگيري، به كاركردي اساسي براي حفظ و توسعه سازمان، تبديل شده است. به همان ترتيبي كه وظايف و تكنولوژي جديد ظاهر ميشوند، افراد سازمانها نيز بايد ظرفيت كسب و فراگيري سريع شايستگيها، دانش و مهارتهاي مرتبط را بيابند  تنها از اين طريق است كه سازمانها مي توانند از پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي عقب نمانده و از آن در بهبود محصولات و ارائه خدمات استفاده نمايند.

اما اين آموزش ها ، زماني مي توانند منافع فوق را تحقق بخشند و هنگامي ميتواند از اثر بخشي برخوردار گردند كه  کاربردی باشند؛ در غير اينصورت، آموزش، به فرآيندي غير اثربخش تبديل ميگردد كه نه تنها منافع مورد انتظار را تامين نخواهد نمود بلكه منجر به اتلاف منابع فرد و سازمان نیز خواهند شد.

علی رغم نقش اساسي و مهم کاربردی بودن آموزش های مدیریتی، بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه ابعاد کاربردی بودن این آموزش ها همواره مغفول مانده  و در طراحی این دوره چنین رویکردی وجود نداشته است.

در این راستا دانشگاه تربیت مدرس با درک اهمیت این موضوع و سوابق درخشان چند ده ساله در حوزه آموزش، اقدام به برنامه ریزی و راه اندازی دوره هایی کاملا کاربردی و مهارتی با بهترین اساتید کشور نموده است.