اساتید

دکتر امین اسداللهی

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

   

  دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی (PH.D.)

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

   

  مدیر عامل مجموعه مارکت تلنت ( Market Talent)- مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی و تحقیقات بازار

  معاونت تبلیغات و برند موسسه اعتباری توسعه (بانک توسعه فردا)

  مدیر پروژه، برنامه‌ریزی و تحقیقات بازار شرکت تجارت الکترونیک آینده (وابسته به بانک آینده)

  نماینده مدیریت پروژه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ در شرکت تجارت الکترونیک تات و دریافت گواهینامه استاندارد از شرکت TUV NORD آلمان

  مدیر پروژه و کمپین نویسی تبلیغات تجاری و بازاریابی شرکت تجارت بین‌الملل هم وطا آریا (وابسته به بانک گردشگری)

  مدیر بازاریابی و فروش کارخانه لوازم‌التحریر و دفتر سازی S.A.M

  مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار شرکت روغن کنجد سمن

  مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار شرکت توسعه و تجارت چینو (کول کاپ)

  مدیر تبلیغات و تحقیقات بازار آژانس تبلیغاتی مات

  مشاور تبلیغات و بازاریابی آژانس هواپیمایی فریال گشت

  مشاور بازاریابی و برندینگ شرکت صنعتی ایستا توان صنعت (ETI)

  مشاور تحقیقات بازار شهر فرش

  مشاور و مدیر بازاریابی و فروش رستوران بین‌المللی Primavera

  طراحی بیش از ۱۰ کمپین تبلیغاتی و برنامه بازاریابی موفق برای برندهای داخلی و خارجی

  مشاور بازاریابی و برندینگ شرکت بازرگانی گرام (نماینده انحصاری گاز و کمپرسورهای STARGET در ایران)

  مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار شرکت پروشات خودرو شرق (نمایندگی ایرتویا)

  مشاور بازاریابی، تحقیقات بازار و برندینگ شرکت ولتک (واردکننده پولوس، سرپولوس و مشعلی خودرو)

  مشاور بازاریابی، تحقیقات بازار و تبلیغات شرکت کولاک موتور (نمایندگی آئودی در ایران)

  مشاور بازاریابی و تبلیغات وب‌سایت مورچه (خریدوفروش و بررسی خودرو)

  مشاور بازاریابی شرکت داتیس پرداز کویر در کرمان

  مشاور بازاریابی و تحقیقات بازاریابی شرکت کیمیا چسب

  مشاور بازاریابی و تحقیقات بازاریابی شرکت پاکر ( سیر داغ- پیاز داغ)

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

   

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigating the effect of brand knowledge and brand relationships on purchase behavior of customers)) از مجله بین‌المللی World Applied Sciences Journal (WASJ) در آگوست ۲۰۱۱ با رتبه ISI  از انتشارات IDOSI، جلد ۱۳، شماره ۹، صص ۲۰۱۲-۲۰۲۰.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Evaluation of Service Quality, Value and Customer Satisfaction on Consumer Buying Behavior )) از مجله بین‌المللیAmerican Journal of Scientific Research (AJSR) در دسامبر ۲۰۱۱ با رتبه ISI از انتشارات European Journal، جلد ۱، شماره ۳۹، صص ۷۸-۹۰٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigating of the Relationship between Product Involvement and Brand Commitment )) از مجله بین‌المللی American Journal of Scientific Research (AJSR) در دسامبر ۲۰۱۱ با رتبه ISI از انتشاراتEuropean Journal، جلد ۱، شماره ۴۰، صص ۵-۱۵٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigating Effects of Personality Characteristics on Responses toward Sexual Appeals in Advertising and Brand by Using the BFF Model)) از مجله بین‌المللیJournal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) در دسامبر ۲۰۱۱ با رتبه ISI از انتشارات Text Road، جلد ۱،شماره ۱۲، صص ۲۷۸۶-۲۷۹۴٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Examination of the Relationship between Role Stress with Customer Orientation and Job Performance of Retail Salespeople)) از مجله بین‌المللیAmerican Journal of Scientific Research (AJSR) در ژانویه ۲۰۱۲ با رتبه ISI از انتشارات European Journal، جلد ۱، شماره ۴۷، صص۵۷–۶۸.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((A Fuzzy Methodology for SupplierPerformance Evaluation in Outsourcing Process)) از مجله بین‌المللی Archives Des Sciences Journal (ADS) در ژانویه ۲۰۱۲ با رتبه ISI و ایمپکت فاکتور ۴۷۴، جلد ۶۵، شماره ۲،پارت ۷، صص ۱۳۴–۱۲۵.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigating the effect of Brand Equity and Brand Preference on Purchase Intention)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology (RJASET) در آوریل۲۰۱۲ با رتبهISI از انتشارات Maxwell Scientific Organization، جلد ۴، شماره ۱۰، صص۱۴۲۳–۱۴۱۴.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Application of the VIKOR-AHP Model in VSP)) از مجله بین‌المللی Archives Des Sciences Journal (ADS) درآوریل ۲۰۱۲ با رتبه ISIو ایمپکت فاکتور ۴۷۴، جلد ۶۵، شماره ۴، پارت ۴، صص ۱۰۱–۸۵.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Developing & Solving an Inventory Control Model with Fuzzy Multi Objective Approach)) از مجله بین‌المللی Archives Des Sciences Journal (ADS) در آوریل ۲۰۱۲ با رتبه ISI و ایمپکت فاکتور ۴۷۴، جلد ۶۵، شماره۵، پارت ۵، صص ۱۹۷-۱۸۸٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigating the Effect of Brand Satisfaction, Brand Trust and Brand Attachment on Purchase Behavior of Customers)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology (RJASET) در آوریل ۲۰۱۲ با رتبه ISI از انتشارات Maxwell Scientific Organization، جلد ۴، شماره ۱۷، صص ۳۱۸۷–۳۱۸۲.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Study of the Relationship between Religiosity and Controversial Product Purchase)) از مجله بین‌المللی Archives Des Sciences Journal (ADS) در ژوئن ۲۰۱۲ با رتبه ISI و ایمپکت فاکتور ۴۷۴، جلد ۶۵، شماره ۶،پارت ۳، صص ۳۲۳–۳۰۶.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Developing and Solving Two Inventory Control Models: A Fuzzy-Stochastic Multi-Objective Approach)) از مجله بین‌المللیArchives Des Sciences Journal (ADS) در جولای ۲۰۱۲ با رتبه ISI و ایمپکت فاکتور ۴۷۴، جلد ۶۵، شماره ۷، پارت ۱، صص ۱۴–۲.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Fitness between Typology of Organizational Power, Cultures and Persons’ Needs in Organization)) از مجله بین‌المللی Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) در آوریل۲۰۱۳ با رتبه ISI از انتشارات Text Road، جلد ۳، شماره ۴، صص ۷۷–۷۰.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigating Internal Controls in Investment Companies from the Viewpoint of Independent Auditors)) از مجله بین‌المللی Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) در آوریل۲۰۱۳ با رتبه ISI از انتشارات Text Road، جلد ۳، شماره ۴، صص ۸۱۴–۸۱۰.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Evaluation of Intermediaries Channels Dissatisfaction of Foodstuff Distribution System in Iran)) از مجله بین‌المللیJournal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) در آوریل ۲۰۱۳ با رتبهISI از انتشارات Text Road، جلد ۳، شماره ۴، صص ۵۴۳-۵۳۹٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Analysing “ETKA Chain Stores” Strategies and Proposing Optimal Strategies; Using SWOT Model based on Fuzzy Logic)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology (RJASET) در اکتبر ۲۰۱۳ با رتبه ISI از انتشارات Maxwell Scientific Organization، جلد ۶، شماره ۱۸، صص ۳۳۹۵-۳۳۸۹٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Impact of Store Brand Price –Image on Retailer Equity Dimensions among the Customers of ETKA Chain Stores of Tehran)) از مجله بین‌المللی Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) در می ۲۰۱۳ با رتبه ISI از انتشارات Text Road، جلد ۳، شماره ۵، صص ۸۷۹–۸۷۳.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigating the effect of electronic banking systems on customer satisfaction in Tehran)) از مجله بین‌المللی Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) در می ۲۰۱۳ با رتبه ISI از انتشارات Text Road، جلد ۳، شماره ۵، صص ۳۲۴–۳۱۹.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Developing a Framework for Attractiveness and Capability of Chain Stores in Iran)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology (RJASET) در اکتبر۲۰۱۳ با رتبه ISI از انتشارات Maxwell Scientific Organization، جلد ۶، شماره ۱۸، صص۳۴۷۶-۳۴۶۹٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Evaluating Internal and External Factors of Chain Store for Improvement in Iran: A Case Study (ETKA Chain Stores)))از مجله بین‌المللی Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology (RJASET) در جولای ۲۰۱۳ با رتبه ISI از انتشارات Maxwell Scientific Organization، جلد ۶، شماره ۱۵، صص ۲۸۳۸-۲۸۳۰٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Financial Distress and Bankruptcy Prediction in Subsidiaries of the Largest Business Holding in Iran Using the Model of Altman)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در اوت۲۰۱۳ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۲، شماره ۸، صص ۴۶–۴۰.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Presenting a Method for a Robust Prediction of Time Series Used in Financial Issues in an Automotive Manufacturing Company)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در اکتبر ۲۰۱۳ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۲، شماره ۱۰، صص ۳۲-۲۲٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Effects of Retailer’s Equity on ETKA Customers’ Shopping Tendency)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در نوامبر ۲۰۱۳ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۳، شماره ۱، صص ۶–۱.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigating the Impact of Store Brand Price-Image and Retailer Equity Dimensions on ETKA Chain Store Customer’s Purchase Intention)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در اکتبر ۲۰۱۳ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۲، شماره ۱۱، صص ۱۱–۵.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Relation between Personality Type, Locus of Control, Occupational Satisfaction and Occupational Exhaustion and Determining the Effectiveness of Stress Inoculation Training (SIT) on Reducing it among staffers of SAIPA Company)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در دسامبر ۲۰۱۳ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۲، شماره ۲۱، صص ۱۱–۶.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Market Orientation’s Impact on Customer Consent due to Total Quality Management Attitude)) از مجله بین‌المللی Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) در جولای ۲۰۱۳ با رتبه ISI از انتشارات Text Road، جلد ۳، شماره ۷، صص ۹۸۶–۹۸۰.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Developing Brand Equity Model Based on C.B.B.E Approach to Establish Customer Satisfaction and Loyalty in Tehran’s chain stores)) از مجله بین‌المللی Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) در جولای ۲۰۱۳ با رتبه ISI از انتشارات Text Road، جلد ۳، شماره ۷، صص۹۶۵-۹۵۶٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Design of Productive Services Marketing Mix to Improve Brand Personality in Tehran’s Chain Stores)) از مجله بین‌المللیJournal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) در جولای ۲۰۱۳ با رتبهISI از انتشارات Text Road، جلد ۳، شماره ۷، صص ۴۳۲-۴۲۴٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((An empirical investigating to effects of services marketing mix on brand dimensions in order to enhance brand equity in the Tehran’s Chain Stores)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در ژانویه ۲۰۱۴ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۳، شماره ۲، صص ۶۰–۴۳.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Examination of the Role Conflict and Role Ambiguity on Job Satisfaction)) از مجله بین‌المللی Middle-East Journal of Scientific Research با رتبه ISI، جلد ۲۰، شماره ۳، در سال ۲۰۱۴، صص ۲۸۴-۲۹۱٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Design and Formulation of Shopper Solution Engineering Model to Increase Purchase Decisions at the point of Purchase, in ETKA Chain Stores: A Case Study of Shahid Chamran Branch in Tehran)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در اوت ۲۰۱۴ بارتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۳، شماره ۶، صص ۱۳۱–۱۲۴.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Perspective Review of Manager’s Criteria’s for Marketing in Iran)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در نوامبر ۲۰۱۳ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۲، شماره ۱۱، صص ۱۰۶–۹۹.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Effect of Integrated Marketing Communication Infrastructures on Brand Personality to Improve the Performance of the Brand in Iran’s Chain Stores)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در دسامبر ۲۰۱۴ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۳، شماره۵، صص ۷–۱.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigation of the Effect of Internet Marketing Mix on Improving the Performance of Internet Companies)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در اوت ۲۰۱۵ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۴، شماره ۸، صص ۲۹–۲۲.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Developing A Scale Sport Brand Personality in Iranian Sport Teams)) از مجله بین‌المللی Research Journal of Recent Sciences در نوامبر ۲۰۱۵ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۰٫۳۷، جلد ۴، شماره ۱۱، صص ۸۷–۸۳. (مقاله مستخرج از رساله دکتری).

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((A Study of the Behavioral Characteristic of Seller on Customer Orientation, Communication and Customer Satisfaction ( Case Study: Carpet City))) از مجله بین‌المللی International Marketing Review در دسامبر ۲۰۱۶ با رتبه ISI، ایمپکت فاکتور ۱٫۵۸٫

  دارای شاخص هرش بین‌المللی (۷) در حوزه مقاله‌نویسی در سطح جهان

  https://scholar.google.com/citations?user=cu7j5mAAAAAJ&hl=en

  عضو هیئت‌علمی و داور مجله علمی- پژوهشی (ISC) International Journal of Scientific Management and Development

  Reviewer مقالاتAfrican Journal of Business Management (AJBM) با رتبه ISI

  Reviewer مقالات Asian Journal of Business Management Studies (AJBMS) با رتبه ISI

  Reviewer مقالات Information Technology Research Journal (ITRJ)

  Reviewer مقالاتWASJ با رتبه ISI

  Reviewer مقالات Scientific Research and Essays (SRE) با رتبه ISI

  سردبیر و داور مجله علمی- پژوهشی (ISC) International Journal of Management Science and Economic

  داور دوماهنامه علمی و پژوهشی (بررسی‌های بازرگانی)

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Role of Social Responsibility in Green Marketing & Its Effects Health & Environment in Iran)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی European Journal of Social Science (EJSR) نمایه شده درScopus، سال ۲۰۱۱، جلد ۱۹، شماره ۴، صص ۵۳۸-۵۴۳٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Role of Enterprise Resources Planning (ERP) in the Contribution and Integration of the Information in the Supply Chain)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی European Journal of Social Science (EJSR) نمایه شده در Scopus، سال ۲۰۱۱، جلد ۲۰، شماره ۱، صص ۱۶-۲۷٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Mobile Commerce Beyond Electronic Commerce: Issue and Challenges)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی Asian Journal of Business and Management Sciences (AJBMS) نمایه شده در Pro Quest and EBSCO، سال ۲۰۱۱، جلد ۱، شماره ۲، صص ۱۱۹-۱۲۹٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigation the relationship between low involvement products and high involvement products with advertisement strategies)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی Contemporary Marketing Review (CMR) نمایه شده در Pro Quest and EBSCO، اوت ۲۰۱۱، جلد ۱،شماره ۵، صص ۱-۴

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The role of graphic design in packaging and sales of product in Iran)) 1390 از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی Contemporary Marketing Review (CMR) نمایه شده در Pro Quest and EBSCO، اوت ۲۰۱۱، جلد ۱،شماره ۵، صص ۳۰-۳۴٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Role of Green Marketing in the Recycling of Electronic)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی European Journal of Social Science (EJSR) نمایه شده در Scopus، سال ۲۰۱۱، جلد ۲۳، شماره ۴، صص۵۵۹-۵۶۶٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Role of Television Advertising and Its Effects on Children)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی Interdisciplinary Journal of Research in Business (IDJRB) نمایه شده در Pro Quest and EBSCO، اکتبر۲۰۱۱، جلد ۱، شماره ۹، صص ۱-۶٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((A Comparative Study to Determine Customers Satisfaction from after sales services Automotive Industries)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی Asian Journal of Business Management studies (AJBMS) از انتشارات IDOSI نمایه شده در Pro Quest and EBSCO، سال ۲۰۱۱، جلد ۲،شماره ۳، صص ۱۲۴-۱۳۴٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Acquaintance with all Types of Involvement in Consumer Behavior)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللیInterdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business (IJCRB)نمایه شده در Pro Quest and EBSCO، سپتامبر ۲۰۱۱، جلد ۳، شماره ۵، صص ۴۹۳-۵۰۷٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Study the Effective Variables on Impulse Buying and Their Role on Buyers’ Behavior)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی International Journal of Current Scientific Research (IJCSR) نمایه شده در Pro Quest and EBSCO، سال ۲۰۱۱، جلد ۱، شماره ۴، صص ۲۱۷-۲۲۲٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((To Evaluate Changeability of Brand to Brand Association for Goods by Using Fuzzy Expert System Based on Consumers Perceptions of Value of Goods)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللیEuropean Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (EJEFAS) نمایه شده در Scopus، نوامبر ۲۰۱۱، جلد ۱، شماره ۴۱، صص ۶-۱۹٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Study of Strategic Industrial Planning for Using Model SWOT)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی International Journal of Academic Research in Business and Social Science (IJ-ARBSS) نمایه شده در Pro Quest and EBSCO، ژانویه ۲۰۱۲، جلد ۲، شماره ۱، صص۱۳۶-۱۴۳٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Evaluation of Factor Effecting Customer Satisfaction in the supply Chain from the Perspective of Industrial Buyers)) از مجله علمی-پژوهشی بین‌المللی International Journal of Business and Management Tomorrow (IJBMT) نمایه شده در Pro Quest and EBSCO، دسامبر ۲۰۱۱، جلد ۱، شماره ۳، صص ۱-۸.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Ranking of SAMAN Bank’s Branches in Tehran on the Basis of Customer Satisfaction Factors by F.M.C.D.M Models)) از مجله علمی- پژوهشی بین‌المللی International Journal of Scientific Management and Development (IJSMD) در اکتبر ۲۰۱۳ با رتبه ISC، جلد ۱، شماره ۱، صص ۶۱–۴۶.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Analysis of Business Intelligence on Strategic Decision Making)) از مجله علمی- پژوهشی بین‌المللی International Journal of Scientific Management and Development (IJSMD) در اکتبر ۲۰۱۳ با رتبه ISC، جلد ۲، شماره ۱، صص ۳۵–۲۰.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Effect of Environment Factors of the Chain Store in Architecture Viewpoint on Shopping Enhancement and Customer Satisfaction and Loyalty)) از مجله علمی- پژوهشی بین‌المللی International Journal of Scientific Management and Development (IJSMD) در اکتبر ۲۰۱۳ بارتبه ISC، جلد ۲، شماره ۱، صص ۴۴–۳۶.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Effect of Information System on efficiency in the Iranian Governmental Organizations: An Investigation on the Business Process)) از مجله علمی- پژوهشی بین‌المللی International Journal of Management Sciences and Economic (IJMECO) در می ۲۰۱۴ با رتبه ISC، جلد ۱، شماره ۲، صص ۱۲–۱.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Survey of the Relationship between Size with Risk and Yield of the Portfolio)) از مجله علمی- پژوهشی بین‌المللیInternational Journal of Management Sciences and Economic (IJMECO) در مارس ۲۰۱۴ با رتبه ISC، جلد ۱، شماره ۲، صص ۷-۱٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((New Brand Personality Style in IRAN)) از مجله علمی- پژوهشی بین‌المللی International Journal of Scientific Management and Development (IJSMD) در دسامبر ۲۰۱۴ با رتبه ISC، جلد ۳، شماره ۲، صص ۸۴۳-۸۳۸٫ (مقاله مستخرج از رساله دکتری).

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Design & Development the IMC Model for Chain Store)) از مجله علمی- پژوهشی بین‌المللی International Journal of Business and Management Canadian Center of Science and Education در می ۲۰۱۶، جلد ۱۱، شماره ۵، صص ۳۱۵–۳۲۷.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Investigating the Effect of the Relationship between Information Management Systems Organizational Learning)) از مجله علمی- پژوهشی بین‌المللی International Journal of Scientific Management and Development (IJSMD) در مارس ۲۰۱۶، جلد ۴، شماره ۳، صص ۸۴–۹۳.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Investigating the Effect of Entrepreneurial Trend and its Components on the Home Business Marketing)) از مجله علمی- پژوهشی بین‌المللی International Journal of Scientific Management and Development (IJSMD) در آوریل ۲۰۱۶، جلد ۴، شماره ۴، صص ۱۲۵–۱۱۷.

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((Review the Behavioral Characteristics of Seller on Customer Orientation, Communication and Customer Satisfaction (Case Study: City Carpet))) از مجله بین‌المللی International Academic Journal of Science and Engineering در جلد ۴، شماره ۱، صص ۵۷-۴۲٫  می۲۰۱۷ .

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((The Effect of Brand and Quality of Goods on Customers Purchase for Luxury Goods (Case Study: Palladium Shopping Center))) از مجله بین‌المللی International Academic Journal of Business Management  در جلد ۴، شماره ۲، صص ۱۱۲-۱۰۶٫  ۲۰۱۷ .

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((بررسی نقش قانون فیبوناچی در تجارت و بازاریابی)) از مجله توسعه مهندسي بازار، در سال

  دریافت Acceptance و قرار دادن مقاله با عنوان ((نقش و جایگاه منطق فازی در پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده)) در سال ۱۳۸۶ روی وب‌سایت TMBA.ir

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((بازاريابي نانوتکنولوژی)) در مجله توسعه مهندسي بازار، در سال ۱۳۸۷ (سال دوم، شماره ششم)، صص ۱۵-۱۴٫

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((بازاريابي جهانی)) در مجله توسعه مهندسي بازار، در سال۱۳۸۷ (سال دوم، شماره هشتم)، صص ۲۲-۲۳٫

  چاپ مقاله با عنوان ((خریدهای بدون برنامه)) در روزنامه سرمایه، در سال ۱۳۸۷

  چاپ مقاله با عنوان ((تصویر اندیش و کلام اندیش)) در روزنامه سرمایه در سال ۱۳۸۷

  چاپ مقاله با عنوان ((بازاریابی ویروسی)) در روزنامه سرمایه، در سال ۱۳۸۷

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری مداری در سازمان‌های خدماتی)) از مجله توسعه مهندسي بازار، در سال ۱۳۸۷

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((بررسی تأثیر شناخت نام و نشان تجاری و روابط با نام و نشان تجاری بر رفتار خرید مشتریان)) از مجله مدیریت بازاریابی با درجه علمی-پژوهشی در سال ۱۳۸۸

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((داستان یک شرکت: شرکت هواپیمایی ساوت وست)) در مجله توسعه مهندسي بازار، در سال ۱۳۸۸ (سال سوم، شماره دهم)، صص ۲۵-۲۲٫

  چاپ مقاله با عنوان ((ارزيابي برند ورزشي پوما از ديدگاه بازاريابي با ساير برندهاي ورزشي)) در مجله مدیریت فرایند دانشگاه تهران، در سال ۱۳۸۹

  دریافت Acceptance و قرار دادن مقاله با عنوان ((بررسی فعالیت‌های مربوط به نوآوری و تحقیق و توسعه)) در سال ۱۳۸۹ روی وب‌سایت TMBA.ir

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((سهم ذهنی مشتری و سهم قلبی مشتری)) در مجله توسعه مهندسي بازار، در سال ۱۳۹۰ (سال پنجم، شماره هجدهم)، صص ۳۷-۳۴٫

  چاپ مقاله با عنوان ((سهم ذهنی مشتری و سهم قلبی مشتری)) در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ۱۰/۲/۱۳۹۰

  چاپ مقاله با عنوان ((ارتباط کارکرد مغز با بسته‌بندی محصولات)) در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ۱۹/۲/۱۳۹۰ و ماهنامه پژواک هنر سال اول، شماره چهارم، دی‌ماه ۱۳۹۰

  چاپ مقاله با عنوان ((فروشندگان خاموش: بررسی معیارهای مهم در بسته‌بندی کالا)) در فصلنامه تخصصی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران (آوند) در بهار ۱۳۹۰، صص ۴۶-۵۱٫

  چاپ مقاله با عنوان ((اهمیت روان‌شناسی رفتار مصرف‌کننده در زمان خرید)) در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰

  چاپ مقاله با عنوان ((ارزیابی برندهای ورزشی)) در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳،۱۴، ۱۵/۹/۱۳۹۰

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((استیفن براون و دیدگاه‌های انتقادی وی بر کاتلر)) در مجله توسعه مهندسي بازار، در سال ۱۳۹۰ (سال پنجم، شماره بیست و سوم)، صص ۲۴-۲۰٫

  چاپ مقاله با عنوان ((کنترل‌های داخلی مؤثر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل)) در مجله پژوهش‌های تجربی حسابداری، در سال ۱۳۹۳ (سال سوم، شماره یازدهم، جلد دوم سوم)، صص ۱۱-۱٫

  سرمقاله با عنوان (فروشندگان موفق، فروشندگان ناموفق تمایز کجاست؟) در ماهنامه بازاریاب و بازار ساز (جلد دوم، شماره نوزدهم) در دی‌ماه ۱۳۹۴

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر فروش محصولات (مطالعه موردی: موتورسیکلت شهاب در شهر تهران)) در فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، جلد سوم، شماره ۲۲، بهار ۱۳۹۶، صص ۳۵–۶۳

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((استراتژی‌های رقابتی در کشورهای درحال‌توسعه)) از سمینار بازاریابی در بنگلر هند در سال

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((بررسی تأثیر شناخت نام و نشان تجاری و روابط با نام و نشان تجاری بر رفتار خرید مشتریان)) از چهارمین دوره سمینار برند در ایران در سال ۱۳۸۸.

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((راهکارهایی برای اجرا و سازگاری مفاهیم و اخلاقیات بازاریابی در کشورهای اسلامی)) از اولین دوره سمینار بازاریابی جهانی اسلامی در ابوظبی در سال

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((بررسی ارتباط بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و یادگیری سازمانی)) از دومین همایش ملی ایده‌های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در سال

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن بر بازاریابی مشاغل خانگی)) از دومین همایش ملی ایده‌های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در سال

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((Investigation into Performance and Behavioral Factors of Employees on Quality of After-Sale-Service to Obtain Customer Satisfaction and Loyalty (Case of Mobile Network Operator))) از کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم اجتماعی، دبی-امارات ۲۰ اسفند 

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((مدیریت بهره‌وری سبز با خنثی‌سازی آلاینده‌های محیطی در صنایع تولیدی آلو مینا (بررسی آلاینده‌های محیط‌زیست در شرکت آلومینای ایران))) از دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، ترکیه-استانبول، ۱۸ مارس

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC)) جهت پیاده‌سازی استراتژی­های بازاریابی)) از چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و منابع انسانی، یونان-آتن، ۶ سپتامبر

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((Fitness of R&D, Production and Export Strategies with Organization Strategy; Main Factor to Develop Creativity and Innovation)) از سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، آلمان-فرانکفورت، ۱۴سپتامبر

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((Purchase Organization Pathology in Governmental Trading Corporation ( Holding Co))) از سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی، فرانسه-پاریس، ۱۳ دسامبر

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((بررسی تأثیر ایجاد رویدادهای آموزشی و سرگرم‌کننده بر رضایت خریداران در فروشگاه ها-مطالعه موردی فروشگاه هفت)) از اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و صنایع، اتریش-وین، ۲۱ سپتامبر

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((بررسی تأثیر ایجاد رویدادهای آموزشی و سرگرم‌کننده بر رضایت خریداران در فروشگاه ها-مطالعه موردی فروشگاه هفت)) از چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران، ۲۵ شهریور

  دریافت Acceptance مقاله با عنوان ((بررسی تأثیر انگیختگی، لذت درک شده و سهولت درک شده خریداران بر رضایت‌مندی مشتریان در فروشگاه ها-مطالعه موردی فروشگاه هفت)) از اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، ایران، ۹ مهرماه

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((اندازه گیری و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری به برند)) از نخستین همایش ملی مدیریت و علوم اسلامی، ایران، خرداد

  دریافت Acceptance و چاپ مقاله با عنوان ((بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند با توجه به نقش تعدیلگر روابط برند)) از دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ایران، خرداد

 • سایر اطلاعات

   

  کتاب ۹۰ روز موفقیت (بازاریابی و تبلیغات کسب و کارهای کوچک) – نویسنده : مارک هوکسی – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۷ – چاپ اول

  کتاب بازاریابی یکپارچه – نویسنده : مارک جوینر – نوع : ترجمه – انتشارات مدرن – در دست چاپ – در دست چاپ

  کتاب برندینگ صوتی – نویسنده : لاورنس مینسکی و کالین فاهی – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۷ – چاپ اول

  کتاب هوش فروش – نویسنده :جب بلانت – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – 1398 – چاپ اول

  کتاب قلاب شده – نویسنده : نیر ایال و رایان هور – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۷ – چاپ اول

  کتاب تحقیقات بازاریابی از منظر دانشگاه هریوت وات – نویسنده : دکتر تونی پروکتر و دکتر باربارا جیمسون – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۶ – چاپ اول

  کتاب تحقیقات بازار استراتژیک – نویسنده : دکتر آنه بییل – نوع : ترجمه – انتشارات توفیق دانش – ۱۳۹۶ – چاپ اول

  کتاب بازاریابی دهان به دهان – نویسنده : ایدیل ام. کاچیم – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۶ – چاپ اول

  کتاب اصول جامع برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی – نویسنده : کنث کلاو و دونالد باک – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۶ – چاپ اول

  کتاب چگونه یک برنامه بازاریابی بنویسیم – نویسنده : دکتر امین اسداللهی و مهدی خیرآبادی – نوع : تالیف و گردآوری – انتشارات توفیق دانش – ۱۳۹۶ – چاپ اول

  کتاب طراحی خدمات کسب و کار – نویسنده : بن ریسون، لاورانز لاولی، مروین براند فلو – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۶ – چاپ اول

  کتاب با هم بودن برای بهتر بودن – نویسنده : سیمون سینک – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۶ – چاپ اول

  کتاب همیشه آنلاین – نویسنده : کریستوفر والمر و ژوفری پرکورت – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۶ – چاپ اول

  کتاب طراحی چرخه عمر محصول – نویسنده : پروفسور جورج نیمن، پروفسور سرجی تیچ کیه ویچ و پروفسور انگلبرت وست کامپر – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۵ – چاپ اول

  کتاب ۲۰ روش نوین برای بر ند سازی متمایز – نویسنده : مارک پراس – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۵ – چاپ اول

  کتاب برند سازی مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه – نویسنده : پروفسور داگلاس فن پریت – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۵ – چاپ اول

  کتاب اصول جامع تحقیقات بازاریابی – نویسنده : پائول هاگ – نوع : ترجمه – انتشارات مهربان – ۱۳۹۵ – چاپ دوم

  کتاب نقشه راه بازاریابی – نویسنده : جری رکلی – نوع : ترجمه – انتشارات بازاریابی – ۱۳۹۵ – چاپ اول

  کتاب اتو برند – نویسنده : آندر س پارمنت – نوع : ترجمه – انتشارات ایران فردا – ۱۳۹۵ – چاپ اول

  کتاب بازاریابی دارو – نویسنده : پروفسور دیمی‌تریس دوگراماتزیس – نوع : ترجمه – انتشارات ترمه – ۱۳۹۵ – چاپ اول

  کتاب تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی – نویسنده : پینگالی ونوگپال – نوع : ترجمه – انتشارات بازاریابی – ۱۳۹۴ – چاپ دوم

  کتاب برنامه ریزی برند – نویسنده : پروفسور کوین لین کلر – نوع : ترجمه – انتشارات بازاریابی – ۱۳۹۴ – چاپ دوم

  کتاب بازاریابی ورزشی – نویسنده : پروفسور ماتیو دی شانک – نوع : ترجمه – انتشارات ایده – ۱۳۹۴ – چاپ اول

  کتاب مدیریت ترازمند مقالات با رویکرد ISI – نویسنده : دکتر محمد آقایی و دکتر امین اسداللهی – نوع : تالیف و گردآوری – انتشارات ترمه – ۱۳۹۴ – چاپ دوم

  کتاب مقیاس سازی در تحقیقات بازاریابی – نویسنده : پروفسور روبرت دی ویلیس – نوع : ترجمه – نشر علم – ۱۳۹۳ – چاپ اول

  کتاب جعبه ابزار بازاریابی – نویسنده : پاتریک باروایز و ریچارد لیوک – نوع : ترجمه – انتشارات سیته – ۱۳۸۸ – سوم

  کتاب مدیریت برندهای صنعتی – نویسنده : کاتلر و کلر – نوع : نمونه خوانی – انتشارات سیته – ۱۳۸۸ – دوم

  کتاب رفتار مصرف کننده – نویسنده : موون و مای نور – نوع : نمونه خوانی – انتشارات مهربان – ۱۳۸۴ – چهارم