اساتید

دکتر محمد گرجی آرا

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

   

  دکترا رشته مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

  فوق ليسانس رشته مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

  ليسانس رشته مديريت بازرگاني دانشگاه مازندران

   

   

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

   

  • مدیر سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت اتریشی KPV ، فعال در حوزه انرژی در ایران و 9 کشور دنیا(1397 تا 1398)
  • مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین، فعال در بورس در ایران (1394 تا 1397)
  • مشاور سرمایه گذاری واحد مشاور سرمایه گذاری کارگزاری خبرگان سهام، فعال در بورس در ایران(1393 تا 1394)
  • کارشناس سرمایه گذاری کارگزاری خبرگان سهام، فعال در بورس در ایران(1390 تا 1393)
  • مشاور سرمایه گذاری هلدینگ ریزموج، فعال در صنعت محصولات پلیمری در ایران، سوئد و امارات(1394 تا کنون)
  • مشاور سرمایه گذاری هلدینگ پوراطب، فعال در صنعت دارو در ایران (1395 تا کنون)
  • مشاور سرمایه گذاری شرکت مشاور زیستاب، فعال در صنعت مدیریت پروژه در ایران و عمان (1398 تا کنون)
  • عضو غیر موظف هیئت مدیره سبدگردان پاداش سرمایه، فعال در بورس در ایران (1396 تاکنون)

   

   

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

   

  • مدیریت ریسک (دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی)
  • تحلیل بنیادی مقدماتی و پیشرفته در بازار بورس (کانون کارگزاران،شرکت فرابورس ایران، سازمان بورس ایران، شرکت بورس تهران، گروه مالی نماد، کارگزاری های خبرگان سهام، بهگزین، آگاه، راهبرد، اردیبهشت ایرانیان)
  • مالی شرکتی مقدماتی و پیشرفته (در دانشگاه تهران،دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه غیر انتفاعی صدرا کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، موسسه نگاره)
  • مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، موسسه آزاد آموزش عالی نگاره، موسسه ماهان و کانون کارگزاران)
  • مدیریت مالی1 و2 (در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، موسسه آزاد آموزش عالی نگاره)
  • بازارها، ابزارها و نهادها مالی (در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و موسسه نگاره، گروه مالی نماد)
  • مالی رفتاری (کانون کارگزاران بورس، شرکت کارگزاری آگاه)
  • آقاجانی، علی اکبر، گرجی آرا، محمد.، (1386)، ارائه ی الگوی مفهومی در مدیریت کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط، مدیریت کسب و کار، (31)، صص 119-113.
  • آقاجانی، علی اکبر، گرجی آرا، محمد.، (1386)، بررسی موانع پیش روی تجارت الکترونیک در ایران با ارائه مدلی یکپارچه و بررسی راهکارهای اثر بخش، عصر مدیریت، (4)، صص 12-13.
  • گرجی آرا، محمد.، (1386)، بررسی رویکرد های مدیریت اسلامی در ایران، عصر مدیریت، (5)، صص 6-8.
  • زالی، محمدرضا، گرجی آرا، محمد،. (1387)، ارائه الگويي مفهومی از عوامل موثر بر موفقيت دانشگاهها در خلق شركتهاي نوپاي كارآفرين و اشتغال زا، سمینار ملی دانش و اشتغال دانش مدار، صص 16 .
  • مدهوشی، مهرداد، گرجی آرا، محمد،. (1387)، ارائه الگویی مفهومی از مثلث جادویی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و جدید مخاطره پذیر و اشتغال زا ، سمینار ملی دانش و اشتغال دانش مدار، صص 27.
  • گرجی آرا، محمد،. (1388)، بررسی مدیریت کارآفرینی در بخش های روستایی ایران، سمینار ملی کارآفرینی- انزلی، صص46-21.
  • محمدی صالح، مرتضی، گرجی آرا، محمد، (1391)، بررسی میزان اثرگذاری کیفیت محصولات و رضایت مشتریان از محصولات شرکت سامسونگ بر وفاداری مشتریان، سمینار بازاریابی و تحقیقات استراتژیک، قائم شهر، صص 33-51.
  • رستگار، وحید، گرجی آرا، محمد،. (1391)، تاثیر بازار گرایی وگرایش کارآفرینانه بر نوآوری، سمینار بازاریابی و تحقیقات استراتژیک، قائم شهر، صص 69-83..
  • گرجی آرا، محمد،. (1393) تحلیل مقایسه ای مدل های I-CAPM و D-CAPM در برآورد بازدهی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه انجمن مهندسی مالی ایران، 5- صص 28-57.

   

   

 • سایر اطلاعات

   

  • گرجی آرا، محمد،. (1397).، خودآموز تحلیلگری بازار سرمایه ایران، تهران: انتشارات نگاه دانش
  • گرجی آرا، محمد، (1394).، مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تهران: انتشارات نگاه دانش.
  • گرجی آرا، محمد، مددی، رشید، (1392).، مدیریت مالی با رویکرد کاربردی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
  • گرجی آرا، محمد، مددی، رشید،(1392).، مدیریت سرمایه گذاری و رسیک با رویکرد کاربردی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
  • مناجاتی، رضا، گرجی آرا، محمد،. (1392).، 2000 تست مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تهران: انتشارات نگاه دانش.
  • صادقین، علی، گرجی آرا، محمد،. (1392).، خودآموز اصول بازار سرمایه،جلد دوم، تهران: انتشارات نگاه دانش.
  • گرجی آرا، محمد، مناجاتی، رضا، (1396).، 2000 تست مدیریت مالی تهران: انتشارات نگاه دانش.
  • گرجی آرا، محمد، (1395).، مجموعه سوالات اصول بازار سرمایه، تهران: انتشارات نگاه دانش.